Urlop macierzyński.

Dziś garść podstawowych informacji o urlopie macierzyńskim: ile może trwać i czy jest obowiązek wykorzystania urlopu przez mamę w całości.

Pierwszym płatnym zwolnieniem od pracy związanym z urodzeniem dziecka jest urlop macierzyński. Co do zasady z urlopu tego, przynajmniej w początkowej jego części, korzysta matka dziecka.

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trójki dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czwórki dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia piątki i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Najczęściej urlop macierzyński rozpoczyna się w dniu urodzenia dziecka. W tej sytuacji, dzień porodu jest pierwszym dniem korzystania przez kobietę z urlopu macierzyńskiego.

Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego można wykorzystać przed przewidywaną datą porodu. Jeśli kobieta skorzysta z takiego uprawnienia, to po porodzie będzie jej przysługiwała część urlopu niewykorzystana przed porodem, aż do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego.

 

Czy kobieta ma obowiązek wykorzystania całości urlopu macierzyńskiego, czy może wcześniej wrócić do pracy?

Kobieta nie ma obowiązku wykorzystywania całości urlopu macierzyńskiego.

Po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takiej sytuacji niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego zostaje udzielona ojcu dziecka, na jego pisemny wniosek.

Skrócenie urlopu macierzyńskiego następuje na pisemny wniosek kobiety, złożony najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko oraz wskazanie terminu powrotu do pracy. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego albo kopię oświadczenia ojca o przerwaniu działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

Szczegółowo: art. 180 Kodeksu Pracy

Zastosowanie w praktyce

Przykład pierwszy 

Mama, która rozpoczęła urlop macierzyński 3 tygodnie przed porodem, po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego chciała pozostałą część urlopu przekazać ojcu dziecka. Pracodawca nie mógł uwzględnić wniosku pracownicy, gdyż przepis uzależnia możliwość rezygnacji z urlopu od wykorzystania przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, a pracownica po porodzie wykorzystała dopiero 11 tygodni. W tej sytuacji rezygnacja z urlopu macierzyńskiego będzie możliwa po wykorzystaniu przez pracownicę 17 tygodni tego urlopu (3 tygodnie urlopu przed porodem i 14 tygodni po porodzie).

Przykład drugi

Pracownica, której mąż zmarł w czasie, kiedy była jeszcze w ciąży, poinformowała pracodawcę o zamiarze zrezygnowania po 14 tygodniach po porodzie z dalszej części urlopu macierzyńskiego. Pracodawca poinformował pracownicę o braku takiej możliwości w jej przypadku, gdyż jednym z warunków koniecznych dla zastosowania tego rozwiązania jest przejęcie pozostałej części urlopu przez ojca dziecka. Z tego względu pracownica nie będzie mogła wcześniej powrócić do pracy.

 

 

Dodaj komentarz

Chcemy być z Tobą w stałym kontakcie.

Zostaw swojego maila, aby otrzymać darmowe inspiracje, informacje o naszych akcjach, promocjach i najnowszych postach.

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych i otrzymywanie od mamawokolicy.pl informacji handlowych.