Dziś dwa krótkie, ale bardzo ważne tematy:

1. Czy kobiecie w ciąży można wypowiedzieć umowę o pracę ? 

W większości przypadków, kobieta w ciąży jest chroniona i może się czuć bezpieczna na rynku pracy. Jest jednak wyjątek – artykuł 52 Kodeksu Pracy, czyli tzw. dyscyplinarka.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Szczegółowo: art. 52 Kodeksu Pracy.

 

2. Czy istnieją ograniczenia czasu pracy kobiet w ciąży?

Tak, istnieją.  Pracownicy w ciąży nie wolno:

  • zatrudniać w godzinach nadliczbowych,
  • delegować – bez jej zgody – poza stałe miejsce pracy,
  • zatrudniać przy wykonywaniu pracy wzbronionej oraz w porze nocnej (obowiązek przeniesienia do innej, dozwolonej kobiecie pracy),
  • zatrudniać przy monitorach komputerowych powyżej 4 godzin na dobę.

Szczegółowo: art. 178 § 1 i 179 Kodeksu Pracy

 

Dodaj komentarz

Chcemy być z Tobą w stałym kontakcie.

Zostaw swojego maila, aby otrzymać darmowe inspiracje, informacje o naszych akcjach, promocjach i najnowszych postach.

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych i otrzymywanie od mamawokolicy.pl informacji handlowych.