Umowa na okres próbny.

Czy kobiecie w ciąży zatrudnionej na okres próbny można wypowiedzieć umowę?

 

Zasadą jest, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc w okresie:

  • ciąży,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • urlopu ojcowskiego.

Chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika i reprezentująca pracownika zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Umowa o pracę zawarta na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużenia do dnia porodu. Ciąża powinna zostać stwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

Wyjątki, w których pracodawca może wypowiedzieć pracownicy w ciąży umowę o pracę na okres próbny:

  • gdy jest to umowa na czas próbny, nieprzekraczająca jednego miesiąca;
  • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy; jest wtedy obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową∗ termin rozwiązania umowy o pracę, a w razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownikowi przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach.

∗jeśli w przedsiębiorstwie  jest zakładowa organizacja związkowa.

Szczegółowo: art. 177, art. 182¹f, art. 182³ § 3, art. 183 § 1 Kodeksu pracy oraz art. 30 ust. 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dodaj komentarz

Chcemy być z Tobą w stałym kontakcie.

Zostaw swojego maila, aby otrzymać darmowe inspiracje, informacje o naszych akcjach, promocjach i najnowszych postach.

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych i otrzymywanie od mamawokolicy.pl informacji handlowych.