Usługa „Newsletter mamawokolicy.pl” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji, związanych z problematyką poruszaną w serwisie mamawokolicy.pl

  1. Korzystanie z usługi „Newsletter mamawokolicy.pl” jest dobrowolne i bezterminowe.
  2. W celu świadczenia usługi „Newsletter mamawokolicy.pl” pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  3. Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie „Newslettera mamawokolicy.pl” w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  4. Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych oraz informacje dotyczące polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na linki: https://mamawokolicy.pl/regulamin/https://mamawokolicy.pl/polityka-prywatnosci/
  5. Administratorem danych jest firma Lemon Spot Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6a lok 351.
  6. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Administratora wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter mamawokolicy.pl”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter mamawokolicy.pl”.

 

Nasi Partnerzy

Good Wood